veiligheid en gedrag

Algemeen

Iedereen heeft leren fietsen toen hij of zij nog klein was. Fietsen in een groep moet je ook leren.
WTV Centurion heeft voor de clubritten een aantal gedragsregels opgesteld. Verwacht wordt dat je je als lid van WTV Centurion aan deze regels houdt. Als we dat doen blijft het fietsen binnen de groep veilig en leuk. En het komt het imago van zowel de vereniging als de wielrenners ten goede.

In het peloton rijdt je dicht op je voorganger. Je hebt minder overzicht dus:
• handen altijd alert bij de remmen;
• clubritten zijn geen wedstrijd;
• houdt je aan de verkeersregels;
• rijdt in de bebouwde kom en bij onoverzichtelijke situaties op aangepaste snelheid;
• geef veiligheidsaanwijzingen door naar achteren/voren en volg ze op;
• houdt zo strak mogelijk koers en mijdt abrupt en onnodig remmen;
• wacht als iemand niet mee kan komen en pas het tempo aan;
• wacht bij pech en aan het eind van een klim;
• hinder andere verkeersdeelnemers zo min mogelijk;
• blijf altijd vriendelijk naar medeweggebruikers;
• als we geen voorrang hebben, dan wachten we tot we met zijn allen over kunnen;
• op smalle paden gaan we preventief achter elkaar rijden en matigen het tempo;
• waaierrijden is iets voor profs, wij gunnen minder sterke rijders een plek aan de luwtekant;
• laat geen afval achter.

Tijdens de mtb- en gravelritten gelden behalve voornoemde regels ook de volgende:
• fiets alleen daar waar het is toegestaan;
• respecteer de natuur;
• fiets in kleine groepjes;
• waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk;
• benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets;
• voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond;
• maak geen onnodig lawaai.

Wegkapitein

Elke groep heeft tijdens de club rit een wegkapitein.
De wegkapiteins zijn “slechts” begeleiders, die in ons aller belang bovenstaande regels toepassen, waarbij ze graag de steun van alle leden krijgen bij de toepassing hiervan.
Mochten er onverhoopt leden zijn de zich niet wensen te houden aan bovenstaande regels dan heeft de wegkapitein de mogelijkheid om dit kenbaar te maken bij het bestuur, die dan eventueel sancties op kan leggen.

Grensoverschrijdend gedrag

In de praktijk worden sportclubs regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag.
Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Ook binnen onze vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), de vereniging en op het sportplezier van betrokkenen. Mocht zo’n situatie zich voor doen, doe dan in eerste instantie melding bij het bestuur of bij de vertrouwenspersoon van de NTFU.