club info

Een stukje geschiedenis...
Rond 1980 ontstond er in Wehl en omgeving belangstelling voor de wielersport. Die belangstelling leidde ertoe dat in 1982 besloten werd een wielertoervereniging op te richten. Initiatiefnemers tot het oprichten van deze wielervereniging waren destijds de heren Kemperman, Peters en Welling. Op 3 november 1982 was het dan eindelijk zover. WTV Centurion, Wielertoervereniging Centurion, was een feit.
De leden fietsten zelf wekelijks diverse tochten in binnen- en buitenland. Daarnaast werd door WTV Centurion de wielerronde van Wehl georganiseerd, maar ook mini-triathlons. Destijds kon je ook maar niet zo lid worden van deze vereniging, er was zelfs sprake van een ballotagecommissie.

Ondertussen zijn we een aantal decennia verder en is de “vriendengroep” WTV Centurion uitgegroeid naar een serieuze vereniging. Het ledental is de laatste jaren flink gegroeid, maar zijn we de kernpunten nooit uit het oog verloren. Plezier voor en met elkaar en samen uit en thuis, zijn nog steeds de belangrijkste pijlers waarop alles rust. Met grote regelmaat worden er activiteiten georganiseerd, waarbij de gezelligheid niet wordt vergeten.

bestuur

Voorzitter: Renate Duis
Secretariaat: Ronald Rosendaal 
Penningmeester: Werner Aalberts
Algemene zaken: Marcel Tieben

commissie coördinatoren

Kleding: Marcel Tieben
Nieuwsbrief: Renate Duis 
Route: Frank Siemerink
Webmaster: Karel Oerlemans