veiligheid

protocol

Een fiets blijft niet staan als er niemand op zit en valt niet om als er iemand op rijdt.

Regelmatig vinden bij de toergroepen fietsongevallen plaats. Vaak is het ontstaan van het ongeval een gevolg van onoplettendheid van andere weggebruikers dan die van de fietsgroepen en valt onze leden niets te verwijten. Soms is het toch ook “eigen schuld”. De vereniging wil door het vaststellen van een gedragscode en van de gedragsregels zo veel als mogelijk bijdragen in het voorkomen van deze ongevallen. Ook het aanstellen van een wegkapitein per fietsgroep draagt bij aan de veiligheid een meer duidelijkheid. 

Iedereen heeft leren fietsen toen hij of zij nog klein was.

Wie bij WTV Centurion fietst, rijdt vaak in een groep. Dat is anders dan alleen fietsen. Er is meer aandacht nodig om een valpartij te voorkomen.
Fietsen in een groep moet je ook leren. In het peloton rijdt je eigenlijk te dicht op de voorganger.
Je hebt minder overzicht dus:
handen altijd alert bij de remmen.


De clubritten zijn geen wedstrijd. Je houdt je aan de verkeersregels.
Je rijdt in de bebouwde kom en bij onoverzichtelijke situaties op aangepaste snelheid.
Je fietst altijd voor eigen risico.
We zorgen voor elkaar door veiligheidsaanwijzingen trouw door te geven naar achteren/voren en op te volgen.
We houden zo strak mogelijk koers en mijden abrupt en onnodig remmen.

De wegkapitein bepaalt de route en geeft dit duidelijk door.
Je wacht als iemand niet mee kan komen en past het tempo aan.
Je wacht bij pech en aan het eind van een klim.