ook dit

maatschappelijk betrokken

Regelmatig neemt een wisselende groep van onze leden deel aan een goed doel.
Ook hierin laten wij onze puur menselijke kant zien en kunnen die volledig kwijt.
Wij bieden goede doelen organisaties belangeloos onze (fiets)expertise aan om hen (verder) te helpen.

Stichting Bergh in het Zadel heeft als doel geld inzamelen voor de kankerbestrijding.
Elke vier jaar wordt een, door KWF goedgekeurd, onderzoeksproject gefinancierd. Door het organiseren van onder andere fietstochten wordt er geld voor dit onderzoeksproject opgehaald. De opbrengst gaat voor 100% naar het kankeronderzoek zonder aftrek van organisatiekosten. Een meeropbrengst wordt gebruikt om andere, vaak regionale, projecten te ondersteunen.