Corona

Update van 3 maart 2021

Deze pagina is aangepast naar aanleiding van de persconferentie  die premier Rutte op 2 februari gehouden heeft. 
Helaas zijn we er nog niet.
We blijven tot en met ten minste 15 maart in lockdown. Tot die tijd zijn winkels en publiek toegankelijke ruimtes gesloten. Ook de beperkingen binnen de sport blijven van kracht. Fiets als duo of als je dat veiliger vindt – solo. Ook houd je tijdens het fietsen nog steeds 1,5 meter afstand tot elkaar én anderen.
Kortom de beperkingen binnen onze wielersport blijven ook van kracht. En als we een beetje geluk hebben en ons aan de richtlijnen houden dan gaan we hopelijk daarna weer versoepelen. Zie hieronder een korte samenvatting.

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen en tijdens het fietsen moet 1,5 meter afstand tot elkaar én andere weggebruikers worden gehouden.
De maximale groepsgrootte geldt ook voor wielersporters die op eigen gelegenheid samen een rondje gaan fietsen. Als bestuur spreken we alle leden aan op de eigen verantwoordelijkheid en vragen met klem om niet op eigen gelegenheid met meer dan 2 personen te gaan fietsen en om voldoende afstand tot elkaar en andere weggebruikers te houden. Afstand houden tot andere verkeersdeelnemers is een basisregel, die al geldt sinds het begin van de coronaperiode.
Als wielrenner zijn we  gewend om vlak naast elkaar of dicht op elkaars wiel te fietsen. Toch doen we een beroep op de zelfbeheersing van elke lid: respecteer de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen, óók als je als duo fietst. Dat betekent niet in het wiel van een ander rijden of schouder aan schouder naast elkaar. Het zal even wennen zijn om niet uit de wind te kunnen fietsen, maar zie het als een goede training: uiteindelijk word je er sterker door.

Ook voor de mountainbiker geldt: fiets als duo of fiets solo en respecteer de afstand tot elkaar en anderen. Geef elkaar de ruimte, zeker op de singletracks. Wees geduldig en wacht tot je voldoende ruimte hebt of ruimte kunt geven.

Wil je fietsen, benader iemand persoonlijk en stem 1 op 1 af voor wat betreft de vertrektijd en plaats.

Pas goed op jezelf en op elkaar en blijf gezond en blijf fietsen met gezond verstand. ☘️